ΙΣΩΣ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ...
 
Δ.Ε.Η. - Οικιακό Νυχτερινό Τιμολόγιο (24/03/2016)
Υπουργείο Παιδείας - Πρόγραμμα Πανελλήνιων Εξετάσεων 2016 (23/03/2016)
Υπουργείο Εργασίας - Επίδομα ανεργίας Ελεύθερων Επαγγελματιών (05/03/2013)
Δ.Ε.Η. - Διευρυμένο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (03/02/2013)
Γ.Γ.Π.Σ. - Κάρτα Αποδείξεων (Φοροκάρτα) (07/10/2011)
Ελληνική Στατιστική Αρχή - Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού 2011 (23/07/2011)
ΥΠΕΚΑ - Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον" - Ελαστικότερα κριτήρια (συνέχιση προγράμματος) (11/08/2010)
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (12/05/2010)

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΕΡΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ)

   Πλέον αφορά Μονοκατοικίες, Πολυκατοικίες ως ενιαίο κτίριο καθώς και μεμονωμένα διαμερίσματα χωρίς προϋποθέσεις.

 

Βασικά Στοιχεία Προγράμματος

Ενεργειακές Επιθεωρήσεις: Έχει ανακοινωθεί το μητρώο των προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών, επομένως είναι εφικτή και η υλοποίηση ενεργειακής επιθεώρησης.

Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: Μέχρι εξαντλήσεως των πόρων ανά Περιφέρεια.

Περιοχές υλοποίησης: Το σύνολο των δεκατριών Περιφερειών της χώρας.

   Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης. Οι δυνητικοί ωφελούμενοι του προγράμματος θα κληθούν να προβούν σε ενεργειακή επιθεώρηση. Το πιστοποιητικό της επιθεώρησης θα αποτελεί απαιτούμενο δικαιολογητικό για την υποβολή αίτησης στο πρόγραμμα. Με τη λήξη των εργασιών θα πρέπει να γίνει νέα επιθεώρηση (από διαφορετικό ενεργειακό επιθεωρητή) με βάση την οποία θα πιστοποιείται η εκτέλεση των εργασιών και η ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας. Το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων θα επιχορηγείται στο 100% και δε συμπεριλαμβάνεται στο άνω όριο που θα έχει στη διάθεσή του ο κάθε δικαιούχος του προγράμματος.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ (ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΕΣ) Προϋποθέσεις κτιρίου / διαμερίσματος ένταξης στο πρόγραμμα:

• Όσα κτίρια έχουν κατασκευαστεί μέχρι την 31.12.1989.

• Βρίσκονται σε περιοχή με τιμή ζώνης έως και 2.100 €/τ.μ. όπως αυτή είχε διαμορφωθεί μέχρι τις 31/12/2009. (Οι ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ είναι διαθέσιμες από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας). Ο πολίτης θα προσκομίζει σχετικό δικαιολογητικό (ΕΤΑΚ), ή σχετική βεβαίωση της εφορίας.

• Να αποτελεί κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα κατοικία.

• Βάσει του πιστοποιητικού ενεργειακής επιθεώρησης να κριθεί στην καλύτερη περίπτωση ως κατηγορία Δ.

• Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέο.


Επιδότηση

Οι πολίτες - ιδιοκτήτες ανάλογα με το ατομικό ή οικογενειακό τους εισόδημα κατά το Οικονομικό Έτος 2010 πλέον χωρίζονται σε 2 (δύο) κατηγορίες για την εφαρμογή του προγράμματος.

Κατηγορία Α

Ατομικό εισόδημα μέχρι 40.000€ ή οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα μέχρι 60.000€.

Το 35% του επιλέξιμου προϋπολογισμού επιδοτείται από το πρόγραμμα ενώ το υπόλοιπο 65% χορηγείται άτοκα. Δηλαδή ένας πολίτης που θα λάβει δάνειο 10.000€ θα αποπληρώσει 6.500€ άτοκα.

Κατηγορία Β

Ατομικό εισόδημα από 40.000€ μέχρι 60.000€ ή οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα από 60.000 μέχρι 80.000€.

   Το 15% του επιλέξιμου προϋπολογισμού επιδοτείται από το πρόγραμμα ενώ το υπόλοιπο 85% χορηγείται άτοκα. Δηλαδή ένας πολίτης που θα λάβει δάνειο 10.000€ θα αποπληρώσει 8.500€ άτοκα.

 

Στάδια Υλοποίησης Προγράμματος

1) Καλείται ενεργειακός επιθεωρητής για διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης βάσει της οποίας θα καθορισθεί η ενεργειακή κατηγορία της κατοικίας, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για αναβάθμιση κατά μια τουλάχιστον κατηγορία, η εξοικονόμηση που θα επιτευχθεί και το αντίστοιχο κόστος.

2) Υποβάλλεται αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε συμβαλλόμενη τράπεζα. Σε περίπτωση πολυκατοικίας ως σύνολο κτηρίου υποβάλλεται αρχικά αίτηση από εκπρόσωπο της πολυκατοικίας και εν συνεχεία το σύνολο των αιτήσεων των ιδιοκτητών στο ίδιο υποκατάστημα.

3) Η τράπεζα ελέγχει τα δικαιολογητικά του φακέλου και εάν πληρούνται τα κριτήρια του προγράμματος.

4) Έγκριση προγράμματος.

5) Υλοποίηση εργασιών. 

6) 2η Ενεργειακή επιθεώρηση. Έκδοση δεύτερου πιστοποιητικού που θα πιστοποιείται η ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τουλάχιστον κατά μία κατηγορία ή θα πιστοποιείται η εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό 30% σε σχέση με το κτίριο αναφοράς. 

7) Η εκταμίευση του δανείου ξεκινάει με την απόφαση υπαγωγής. Για την ολοκλήρωση της εκταμίευσης και τη λήψη του πρόσθετου κινήτρου της επιχορήγησης ο ωφελούμενος προσκομίζει: α) τα παραστατικά των δαπανών, β) το δεύτερο πιστοποιητικό ενεργειακής επιθεώρησης. Παρατήρηση: ο ωφελούμενος μπορεί να αιτηθεί με την έγκριση του προγράμματος την είσπραξη του 30% του εγκρινόμενου προϋπολογισμού.

 

Επιλέξιμες παρεμβάσεις

   Οι παρεμβάσεις, που υποβάλλονται με την αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα, προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτιρίου και αφορούν αποκλειστικά στις κατωτέρω τρεις κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων:

1. Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης. Η παρέμβαση αφορά κατά βάση, αλλά όχι αποκλειστικά, θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα με διπλούς υαλοπίνακες. Επιλέξιμη είναι και η αλλαγή μόνο του υαλοπίνακα εάν ο συνολικός συντελεστής θερμοπερατότητας του ανοίγματος (κούφωμα - πλαίσιο και υαλοπίνακας) ικανοποιεί τις ελάχιστες προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ. Επιλέξιμη, επίσης, είναι η αντικατάσταση εξώπορτας σε μονοκατοικία (όχι σε διαμέρισμα) και κουφωμάτων κλιμακοστασίου και φωταγωγού σε πολυκατοικία. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση εξωτερικών σταθερών ή κινητών σκιάστρων και κινητών προστατευτικών εξωφύλλων στα ανοίγματα (παντζούρια, ρολά).

2. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στα εξωτερικά δομικά στοιχεία του κτηριακού κελύφους συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής. Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη και η τοποθέτηση εσωτερικής θερμομόνωσης όταν η τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης είναι τεχνικά αδύνατη ή δεν επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία (π.χ. διατηρητέα κτήρια, παραδοσιακοί οικισμοί). Στην περίπτωση παρεμβάσεων σε στέγη, εκτός από τις δαπάνες που αφορούν στη θερμομόνωση και υγρομόνωση αυτής, πλέον περιλαμβάνονται και άλλες εργασίες, π.χ. αντικατάσταση κεραμιδιών.

3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται:

α) Η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση συστήματος καυστήρα / λέβητα με καινούργιο σύστημα πετρελαίου ή φυσικού αερίου (κεντρικό ή ατομικό) ή σύστημα που λειτουργεί κυρίως με την αξιοποίηση ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, Α.Π.Ε., (π.χ. καυστήρας βιομάζας, γεωθερμική αντλία θερμότητας, ηλιοθερμική αντλία, κλπ.) ή σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ). Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται η αντικατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του λεβητοστασίου στο σύνολό του (αυτοματισμοί, κυκλοφορητές, καμινάδα, αντικατάσταση ή μόνωση σωληνώσεων κλπ) με εξαίρεση τη δεξαμενή πετρελαίου.

β) Η τοποθέτηση διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, όπως χρονοδιακόπτες αυτοματισμούς αντιστάθμισης ή/και υδραυλικής ισορροπίας για τη ρύθμιση των μερικών φορτίων (τρίοδη ή τετράοδη ηλεκτροβάνα, ρυθμιστές στροφών κυκλοφορητών, κτλ.), θερμοστάτες χώρων, θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων, κτλ. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση συστημάτων θερμιδομέτρησης για την κατανομή δαπανών θέρμανσης.

γ) Η τοποθέτηση ηλιακών συστημάτων για την παροχή ζεστού νερού χρήσης (συλλέκτης, δοχείο αποθήκευσης νερού, βάση στήριξης, σωληνώσεις, κτλ.).

Ειδικά για την περίπτωση πρότασης αντικατάστασης καυστήρα/ λέβητα πετρελαίου με νέο ίδιας τεχνολογίας θα πρέπει με βάση τα χαρακτηριστικά τους και τα αποτελέσματα της ανάλυσης καυσαερίων να τεκμηριώνεται επαρκώς η ανάγκη για την αλλαγή έναντι συντήρησης ή χημικού καθαρισμού (π.χ. λέβητας που έχει υποστεί ανεπανόρθωτες φθορές). Ο επιθεωρητής στην περιγραφή των προτάσεων θα πρέπει να αναφέρει τις προδιαγραφές και τα τεχνικά και ενεργειακά χαρακτηριστικά των δομικών υλικών και των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων που απαιτούνται για τον υπολογισμό του ενεργειακού αποτελέσματος και τον έλεγχο της ικανοποίησης των ανωτέρω απαιτήσεων (α. και β.) του προγράμματος. Ο προμηθευτής των υλικών/συστημάτων παρέχει για τα χαρακτηριστικά τους Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος XI_Α, συνοδευόμενη από αντίγραφα πιστοποίησης των ενεργειακών χαρακτηριστικών κάθε υλικού/συστήματος και ο ανάδοχος του έργου αντίστοιχη Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος XI_B, για την ορθή εφαρμογή /τοποθέτηση βάσει των προϋποθέσεων που θέτει ο προμηθευτής του ή/και ο ενεργειακός επιθεωρητής.

   Να τονιστεί ότι θα υπάρχουν ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών ανά ειδικότερη παρέμβαση (υποκατηγορία).

   Στις ανωτέρω δαπάνες ανά ειδικότερη παρέμβαση συμπεριλαμβάνονται:

• Πρόσθετες αναγκαίες εργασίες για την ολοκληρωμένη υλοποίηση της παρέμβασης όπως σκαλωσιές, επιχρίσματα, μικροεργασίες αποκατάστασης της εμφάνισης του στοιχείου στο οποίο έγινε η παρέμβαση, διαμόρφωση κλίσεων απορροής στο δώμα, υγρομόνωση στο δώμα, απαραίτητες εργασίες και επεμβάσεις για την ορθή λειτουργία/συμπεριφορά της θερμομόνωσης, κτλ.

• Στα ανωτέρω όρια επιλέξιμων δαπανών περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα.

 

ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.

α) Για συρόμενα ή επάλληλα κουφώματα με υαλοπίνακα (χωρίς παντζούρια, ρολά) η ανώτατη εγκρινόμενη για το πρόγραμμα τιμή είναι 250 €/m2.

β) Για ανοιγόμενα κουφώματα με υαλοπίνακα (χωρίς παντζούρια, ρολά) η ανώτατη εγκρινόμενη για το πρόγραμμα τιμή είναι 280 €/m2.

γ) Αν η αντικατάσταση περιλαμβάνει μόνο υαλοπίνακες (χωρίς παντζούρια, ρολά) η ανώτατη εγκρινόμενη για το πρόγραμμα τιμή είναι 75 €/m2.

δ) Για εξωτερικά συστήματα σκίασης και εξώφυλλα έως 2.500 € ανά ιδιοκτησία. 

Τοποθέτηση θερμομόνωσης στα εξωτερικά δομικά στοιχεία του κτηριακού κελύφους συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.

α) Για εξωτερική θερμομόνωση του δώματος η ανώτατη εγκρινόμενη για το πρόγραμμα τιμή είναι 40 €/m2.

β) Για εξωτερική θερμομόνωση λοιπού κελύφους και πιλοτής η ανώτατη εγκρινόμενη για το πρόγραμμα τιμή είναι 50 €/m2. 

α) Για εσωτερική θερμομόνωση η ανώτατη εγκρινόμενη για το πρόγραμμα τιμή είναι 25 €/m2.

Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται:

α) Η εγ

 

Παρατηρήσεις:

Επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν εργασίες θεωρούνται αυτές που θα γίνουν μετά την έκδοση του πιστοποιητικού.

Το ανώτατο ποσό του προϋπολογισμού που μπορεί να υπαχθεί στο πρόγραμμα είναι 15.000€. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α..

Τα κόστη των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων καλύπτονται 100% από το πρόγραμμα και δεν εμπλέκονται με το ανώτατο όριο των 15.000€ του προϋπολογισμού.

Οι μονογονεϊκές οικογένειες κατατάσσονται στην κατηγορία Α ή Β έχοντας ως κριτήριο τα όρια των οικογενειακών εισοδημάτων και όχι αυτά των ατομικών εισοδημάτων.

Φορολογικές Ελαφρύνσεις: Έχει θεσπιστεί μείωση του οφειλόμενου φόρου που μπορεί να φτάσει και τα 900€.

Στην περίπτωση που κάποιος θέλει να υπαχθεί στο πρόγραμμα, χωρίς όμως να πάρει δάνειο (έστω και άτοκο), μπορεί να κάνει την αίτησή του, να υπαχθεί στο πρόγραμμα, να πάρει το τμήμα του προϋπολογισμού που του αναλογεί σε άτοκο δάνειο και την επόμενη ημέρα να αποπληρώσει το δάνειο. Να σημειωθεί ότι έχει κατοχυρωθεί από το ΥΠΕΚΑ πως δε θα υπάρξει καμία ποινή (penalty) από την τράπεζα προς τον ωφελούμενο.

Έχει δημιουργηθεί για τη διευκόλυνση των πολιτών γραφείο αρωγής (help - desk) στο τηλέφωνο 210 9797400 με ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 - 16:00. Επίσης πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής www.exoikonomisi.ypeka.gr.

 

ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ

   Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο οι πρώτοι προσωρινοί ενεργειακοί επιθεωρητές. Το μητρώο θα ανανεώνεται συνεχώς καθώς η έγκριση των αιτήσεων συνεχίζεται. Για να αναζητήσετε ποιοι επιθεωρήτες υπάρχουν στο Νομό που σας ενδιαφέρει ανατρέξτε στη σχετική ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ του Υπουργείου. Επίσης για σχετικές πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο: 210 9797400.

 

 


EnergaroΠΑΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟMEDIAPRINTShooters
Δημόσιες Υπηρεσίες

Δήμοι
Δ.Ο.Υ.
Κ.Ε.Π.
Κ.Τ.Ε.Ο.
Σχολεία
Ταχυδρομικοί Κώδικες

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Αεροδρόμια / AIRPORTS
Λιμεναρχεία
Σταθμοί Κ.Τ.Ε.Λ.
Σταθμοί Ο.Σ.Ε.
Ραδιοταξί - Ταξί
Κωδικοί Κλήσης (Ελλάδας & Διεθνείς)
3,4,5 ψηφια, 800..., 801... τηλέφωνα

Σχολές - Φροντιστήρια - Ιδιαίτερα Μαθήματα

Δημοτικό - Γυμνάσιο - Λύκειο
Μαθήματα Σχολών Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.
Μαθήματα σχετικά με Η/Υ
Ελεύθερο - Γραμμικό Σχέδιο
Ξένες Γλώσσες
Μουσική - Χορός

Έχετε πρόβλημα με ... / Ψάχνετε ...

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης - Ενεργειακοί Επιθεωρητές