ΙΣΩΣ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ...
 
Δ.Ε.Η. - Οικιακό Νυχτερινό Τιμολόγιο (24/03/2016)
Υπουργείο Παιδείας - Πρόγραμμα Πανελλήνιων Εξετάσεων 2016 (23/03/2016)
Υπουργείο Εργασίας - Επίδομα ανεργίας Ελεύθερων Επαγγελματιών (05/03/2013)
Δ.Ε.Η. - Διευρυμένο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (03/02/2013)
Γ.Γ.Π.Σ. - Κάρτα Αποδείξεων (Φοροκάρτα) (07/10/2011)
Ελληνική Στατιστική Αρχή - Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού 2011 (23/07/2011)
ΥΠΕΚΑ - Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον" - Ελαστικότερα κριτήρια (συνέχιση προγράμματος) (11/08/2010)
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (12/05/2010)

 

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Δ.Ε.Η.

   Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) παρέχεται σε άτομα χαμηλού εισοδήματος, τρίτεκνους, μακροχρόνια άνεργους, ΑΜΕΑ και άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης.

 

Προϋποθέσεις

   Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο εφαρμόζεται στο σύνολο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης, εφόσον:

α) Η κατανάλωση αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του δικαιούχου,

β) η παροχή ρεύματος είναι στο όνομα του δικαιούχου ή του/της συζύγου,

γ) η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη ή ίση με 200 kWh ανά τετράμηνο,

δ) η συνολική τετραμηνιαία κατανάλωση δεν υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης που ορίζονται για κάθε κατηγορία δικαιούχου.

 

Δικαιούχοι
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ) Ι

 Με το τιμολόγιο αυτό παρέχεται έκπτωση έως 42% έναντι του οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ που ισχύει από 01.01.13, στο σύνολο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης σε:

Άτομα με Χαμηλό Εισόδημα: Όταν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα είναι μικρότερο από το ποσό των 12.000€, προσαυξανόμενο κατά 50% στις περιπτώσεις όπου ο δικαιούχος κατοικεί μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα προστατευόμενα τέκνα. (Όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης: 200 - 1.500 kWh) 

Τρίτεκνους: Άτομα με τρία τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 23.500€. (Όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης: 200 - 1.700 kWh)

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) ΙΙ

Με το τιμολόγιο αυτό παρέχεται έκπτωση έως 42% έναντι του οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ που ισχύει από 01.01.13, στο σύνολο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης σε: 

Μακροχρόνια ανέργους: Άτομα που είναι άνεργοι για συνεχές χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 12.000€, προσαυξανόμενο κατά 50% στις περιπτώσεις όπου ο δικαιούχος κατοικεί μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα προστατευόμενα τέκνα (δε λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες για την περίοδο που προηγήθηκε της περιόδου ανεργίας). (Όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης: 200 - 1.500 kWh) 

Άτομα με αναπηρία: Άτομα με αναπηρία 67% και άνω ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη με αναπηρία 67% και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 23.500€. (Όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης: 200 - 1.700 kWh) 

Άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης:Άτομα που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης με χρήση ιατρικών συσκευών, η οποία παρέχεται κατ' οίκον και είναι απαραίτητη για τη ζωή τους ή άτομα που τα βαρύνουν προστατευόμενα μέλη που έχουν ανάγκη ενεργοβόρας μηχανικής υποστήριξης, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ποσό των 30.000€ και με τετραμηνιαία κατανάλωση ημέρας μεγαλύτερη από 200 kWh. Η έκπτωση θα αφορά στις πρώτες 2.000 kWh και οι καταναλώσεις, πέραν των 2.000kWh, θα τιμολογούνται με το οικιακό τιμολόγιο που αντιστοιχεί στην συνολική κατανάλωση, όπως ισχύει κάθε φορά.

 

Απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή αίτησης του δικαιούχου

1. Τα στοιχεία της παροχής ρεύματος (Κωδικός Ηλεκτρονικής Πληρωμής και Αύξοντας Αριθμός λογαριασμού)

2. Τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας και το ΑΦΜ (και του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμοι)

3. Στην περίπτωση των ατόμων που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης οφείλουν να δηλώνουν επιπλέον: α) τον αριθμό ΑΜΚΑ τους, β) τον ασφαλιστικό τους φορέα, γ) τον αριθμό πρωτοκόλλου βεβαίωσης του κρατικού ασφαλιστικού φορέα, στον οποίο υπάγεται ο ασθενής, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ' οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή του ασθενούς. Στην περίπτωση που ο ασθενής είναι ανασφάλιστος, τον αριθμό πρωτοκόλλου βεβαίωσης αντίστοιχου περιεχομένου από κρατικό νοσοκομείο.

 

Τρόποι υποβολής αιτήσεων

α) Ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΔΕΗ,

β) τηλεφωνικά στο 210 9298000 (Δευτέρα έως Παρασκευή: 07:00-22:00, Σάββατο: 07:00- 15:00).

 

Παρατηρήσεις

- Σε περίπτωση υπέρβασης σε κάποιο από τα τετράμηνα των ορίων που έχει ο δικαιούχος, τότε το υπερβάλλον τμήμα της κατανάλωσης κοστολογείται σύμφωνα με τα ισχύοντα οικιακά τιμολόγια του προμηθευτή.

- Στα όρια κατανάλωσης δε λαμβάνονται υπόψη οι καταναλώσεις του νυχτερινού τιμολογίου.

- Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο αφορά την κύρια και όχι την εξοχική κατοικία.

- Η αίτηση για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο πρέπει να υποβάλλεται κάθε χρόνο μόνο από τους δικαιούχους που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις συνεχίζει να χορηγείται αυτόματα και για το επόμενο έτος.

- Κατά τον ετήσιο έλεγχο των στοιχείων από τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Οικονομικών, ΟΑΕΔ) εάν αποδειχθεί ότι δεν καλύπτονται πλέον οι προϋποθέσεις, τότε θα διακόπτεται η χορήγησή του.

- Οι τιμοκατάλογοι με τις εκπτώσεις ανά κατηγορία ευπαθούς ομάδας είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ.

- Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο χορηγείται από όλους τους προμηθευτές ρεύματος σε πελάτες τους που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξής σε αυτό.

- Δε χορηγούνται ταυτόχρονα δύο ειδικά τιμολόγια σε ένα δικαιούχο (π.χ. πολυτεκνικό και Κοινωνικό).

- Σε περίπτωση μετακόμισης θα πρέπει να κατατεθεί νέα αίτηση για τη χορήγηση του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.

- Υποβολή αιτήσεων γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Εφόσον πληρούνται τα κριτήρια ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, αυτό εφαρμόζεται για το υπόλοιπο διάστημα του έτους μετά την υποβολή της αίτησης και τον έλεγχο των προϋποθέσεων από τους αρμόδιους φορείς.

 

 


EnergaroΠΑΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟMEDIAPRINTShooters
Δημόσιες Υπηρεσίες

Δήμοι
Δ.Ο.Υ.
Κ.Ε.Π.
Κ.Τ.Ε.Ο.
Σχολεία
Ταχυδρομικοί Κώδικες

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Αεροδρόμια / AIRPORTS
Λιμεναρχεία
Σταθμοί Κ.Τ.Ε.Λ.
Σταθμοί Ο.Σ.Ε.
Ραδιοταξί - Ταξί
Κωδικοί Κλήσης (Ελλάδας & Διεθνείς)
3,4,5 ψηφια, 800..., 801... τηλέφωνα

Σχολές - Φροντιστήρια - Ιδιαίτερα Μαθήματα

Δημοτικό - Γυμνάσιο - Λύκειο
Μαθήματα Σχολών Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.
Μαθήματα σχετικά με Η/Υ
Ελεύθερο - Γραμμικό Σχέδιο
Ξένες Γλώσσες
Μουσική - Χορός

Έχετε πρόβλημα με ... / Ψάχνετε ...

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης - Ενεργειακοί Επιθεωρητές