ΙΣΩΣ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ...
 
Δ.Ε.Η. - Οικιακό Νυχτερινό Τιμολόγιο (24/03/2016)
Υπουργείο Παιδείας - Πρόγραμμα Πανελλήνιων Εξετάσεων 2016 (23/03/2016)
Υπουργείο Εργασίας - Επίδομα ανεργίας Ελεύθερων Επαγγελματιών (05/03/2013)
Δ.Ε.Η. - Διευρυμένο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (03/02/2013)
Γ.Γ.Π.Σ. - Κάρτα Αποδείξεων (Φοροκάρτα) (07/10/2011)
Ελληνική Στατιστική Αρχή - Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού 2011 (23/07/2011)
ΥΠΕΚΑ - Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον" - Ελαστικότερα κριτήρια (συνέχιση προγράμματος) (11/08/2010)
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (12/05/2010)

 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

 

ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ (για ανήλικους)

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

1) Αίτηση έκδοσης διαβατηρίου (διατίθεται στα Γραφεία Υποδοχής Αιτήσεων) στην οποία είναι ενσωματωμένη Υπεύθυνη Δήλωση. Εάν ο ανήλικος είναι κάτω των 13 ετών η Υπεύθυνη Δήλωση συμπληρώνεται από το πρόσωπο που ασκεί την επιμέλεια και αναφέρει τα εξής: την αναγραφείσα διεύθυνση κατοικίας του ανηλίκου και την έκδοση ή όχι διαβατηρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν.3103/2003 από την ΕΛ.ΑΣ., το οποίο απωλέσθη, εκλάπη ή ζητείται η ανανέωση ή αντικατάστασή του. Εάν ο ανήλικος είναι άνω των 13 ετών συμπληρώνει ο ίδιος την Υπεύθυνη Δήλωση όπου δηλώνει: α) αν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών, υπεξαγωγή εγγράφων, ψευδή ανωμοτί κατάθεση ή ψευδή δήλωση, εφόσον τα αδικήματα αυτά αφορούν την έκδοση, τη χρήση ή την απώλεια ή κλοπή διαβατηρίου, β) αν έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη ή έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τα παραπάνω αδικήματα, γ) αν εκκρεμεί σε βάρος του απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, δ) αν διαμένει μόνιμα στη αναγραφείσα διεύθυνση κατοικίας και εάν έχει  εκδοθεί στο όνομά του διαβατήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν.3103/2003 από την ΕΛ.ΑΣ., το οποίο απωλέσθη, εκλάπη ή ζητείται η ανανέωση ή αντικατάστασή του

2) Φωτοαντίγραφο δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (υποχρεωτικά για ανήλικους άνω των 12 ετών). Είναι απαραίτητη και η επίδειξη του πρωτότυπου δελτίου ταυτότητας ή του ισχύοντος διαβατηρίου, για έλεγχο ταυτοπροσωπίας. 

3) Πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου) για τους κάτω των 12 ετών, οι οποίοι δεν έχουν εφοδιαστεί με δελτίο ταυτότητας. Στο πιστοποιητικό επικολλάται πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία του ανήλικου και πραγματοποιείται βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από τη δημοτική Αρχή που είναι εγγεγραμμένος ο πολίτης, από οποιαδήποτε αστυνομική Αρχή, καθώς και από τα Κ.Ε.Π. Το πιστοποιητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την ΔΙΑΔΠ/Α/18532/06 (ΦΕΚ 1309/Β') απόφαση Υπουργού ΕΣΔΔΑ

4) Μια πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία.

5) Παράβολα χαρτοσήμου (προσέξτε την κατηγορία όπου ανήκετε):

α) Για διαβατήριο πενταετούς διάρκειας, παράβολο ονομαστικής αξίας 22 € + 20% ΟΓΑ = συνολική αξία 26,40 € (άνω των 14 ετών).

β) Για διαβατήριο τριετούς διάρκειας, παράβολο ονομαστικής αξίας 13 € + 20% ΟΓΑ = συνολική αξία 15,60 € (έως 14 ετών).

γ) Για διαβατήριο διάρκειας 13 μηνών, παράβολο ονομαστικής αξίας 9 € + 20% ΟΓΑ = συνολική αξία 10,80 €.

δ) Για διαβατήριο διάρκειας 8 μηνών, παράβολο ονομαστικής αξίας 4,5 € + 20% ΟΓΑ = συνολική αξία 5,40 €.

ε) Για διαβατήριο διάρκειας 3 μηνών, παράβολο ονομαστικής αξίας 4,5 € + 20% ΟΓΑ = συνολική αξία 5,40 €.

6) Παράβολο Δημοσίου για τέλη εντύπου βιβλιαρίου: 53 €.

7) Παράβολο Δημοσίου για ταχυδρομικά τέλη: 5 €.

   Αντί για παράβολα μπορείτε να καταθέσετε διπλότυπα είσπραξης από τις Δ.Ο.Υ., στα οποία θα εμπεριέχονται όλα τα ανωτέρω ποσά

Παρατήρηση

   Τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται από τους γονείς παρουσία και του ανηλίκου. Εάν παρίσταται ο ένας γονέας, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του άλλου. Όταν κανένας γονέας δεν μπορεί να παραστεί, για λόγους ανωτέρας βίας, παρίσταται οποιοσδήποτε συγγενής του ανηλίκου ο οποίος εξουσιοδοτείται σχετικά από τον ένα γονέα υποβάλλοντας και την έγγραφη συναίνεση του άλλου. Το ιδιόχειρο της υπογραφής των γονέων βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παροχή της ως άνω εξουσιοδότησης ούτε της έγγραφης συναίνεσης απαιτείται ο διορισμός επιτρόπου και τα δικαιολογητικά κατατίθενται από τα προβλεπόμενα στα άρθρα 1601 και 1602 Α.Κ. πρόσωπα κατά περίπτωση.

 

 


EnergaroΠΑΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟMEDIAPRINTShooters
Δημόσιες Υπηρεσίες

Δήμοι
Δ.Ο.Υ.
Κ.Ε.Π.
Κ.Τ.Ε.Ο.
Σχολεία
Ταχυδρομικοί Κώδικες

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Αεροδρόμια / AIRPORTS
Λιμεναρχεία
Σταθμοί Κ.Τ.Ε.Λ.
Σταθμοί Ο.Σ.Ε.
Ραδιοταξί - Ταξί
Κωδικοί Κλήσης (Ελλάδας & Διεθνείς)
3,4,5 ψηφια, 800..., 801... τηλέφωνα

Σχολές - Φροντιστήρια - Ιδιαίτερα Μαθήματα

Δημοτικό - Γυμνάσιο - Λύκειο
Μαθήματα Σχολών Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.
Μαθήματα σχετικά με Η/Υ
Ελεύθερο - Γραμμικό Σχέδιο
Ξένες Γλώσσες
Μουσική - Χορός

Έχετε πρόβλημα με ... / Ψάχνετε ...

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης - Ενεργειακοί Επιθεωρητές