ΙΣΩΣ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ...
 
Δ.Ε.Η. - Οικιακό Νυχτερινό Τιμολόγιο (24/03/2016)
Υπουργείο Παιδείας - Πρόγραμμα Πανελλήνιων Εξετάσεων 2016 (23/03/2016)
Υπουργείο Εργασίας - Επίδομα ανεργίας Ελεύθερων Επαγγελματιών (05/03/2013)
Δ.Ε.Η. - Διευρυμένο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (03/02/2013)
Γ.Γ.Π.Σ. - Κάρτα Αποδείξεων (Φοροκάρτα) (07/10/2011)
Ελληνική Στατιστική Αρχή - Αποτελέσματα Απογραφής Πληθυσμού 2011 (23/07/2011)
ΥΠΕΚΑ - Πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον" - Ελαστικότερα κριτήρια (συνέχιση προγράμματος) (11/08/2010)
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (12/05/2010)

 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ

 

ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ (για ενήλικες)

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

1) Αίτηση έκδοσης διαβατηρίου (διατίθεται στα Γραφεία Υποδοχής Αιτήσεων) στην οποία είναι ενσωματωμένη Υπεύθυνη Δήλωση όπου αναφέρονται από τον ενδιαφερόμενο τα εξής: α) Αν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών, υπεξαγωγή εγγράφων, ψευδή ανωμοτί κατάθεση ή ψευδή δήλωση, εφόσον τα αδικήματα αυτά αφορούν την έκδοση, τη χρήση ή την απώλεια ή κλοπή διαβατηρίου, β) αν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για αρπαγή, εμπόριο δούλων, εμπορία ανθρώπων, αρπαγή ανηλίκων, ακούσια απαγωγή, σωματεμπορία ή διακίνηση λαθρομεταναστών, γ) αν έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη ή έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τα παραπάνω αδικήματα, δ) αν έχει κηρυχθεί ανυπότακτος ή λιποτάκτης, ε) αν εκκρεμεί σε βάρος του απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, στ) αν διαμένει μόνιμα στην αναγραφείσα διεύθυνση κατοικίας και εάν έχει εκδοθεί στο όνομά του διαβατήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 3103/2003 από την ΕΛ.ΑΣ., το οποίο απωλέσθη, εκλάπη ή ζητείται η ανανέωση ή αντικατάστασή του.

2) Μια πρόσφατη (τελευταίου μήνα) έγχρωμη φωτογραφία διαστάσεων 4x6 εκατοστών και συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών.

3) Φωτοαντίγραφο δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Στην περίπτωση όπου δεν αναγράφεται ο αριθμός δημοτολογίου στην ταυτότητα ή στο πιστοποιητικό γέννησης, θα πρέπει να τον γνωρίζετε και να τον αναφέρετε. Επίσης στην περίπτωση που ο αιτών είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού και δεν έχει Ελληνικό Δελτίο Ταυτότητας, υποβάλλει πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαμήνου). Είναι απαραίτητη και η επίδειξη του πρωτότυπου δελτίου ταυτότητας ή του ισχύοντος διαβατηρίου, για έλεγχο ταυτοπροσωπίας. 

4) Παράβολα χαρτοσήμου (προσέξτε την κατηγορία όπου ανήκετε):

α) Για διαβατήριο πενταετούς διάρκειας, παράβολο ονομαστικής αξίας 22 € + 20% ΟΓΑ = συνολική αξία 26,40 €.

β) Για διαβατήριο διάρκειας 13 μηνών, παράβολο ονομαστικής αξίας 9 € + 20% ΟΓΑ = συνολική αξία 10,80 €.

γ) Για διαβατήριο διάρκειας 8 μηνών, παράβολο ονομαστικής αξίας 4,5 € + 20% ΟΓΑ = συνολική αξία 5,40 €.

δ) Για διαβατήριο διάρκειας 3 μηνών, παράβολο ονομαστικής αξίας 4,5 € + 20% ΟΓΑ = συνολική αξία 5,40 €.

5) Παράβολο Δημοσίου για τέλη εντύπου βιβλιαρίου: 53 €.

6) Παράβολο Δημοσίου για ταχυδρομικά τέλη: 5 €.

Αντί για παράβολα μπορείτε να καταθέσετε διπλότυπα είσπραξης από τις Δ.Ο.Υ., στα οποία θα εμπεριέχονται όλα τα ανωτέρω ποσά

 

 

 


EnergaroΠΑΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟMEDIAPRINTShooters
Δημόσιες Υπηρεσίες

Δήμοι
Δ.Ο.Υ.
Κ.Ε.Π.
Κ.Τ.Ε.Ο.
Σχολεία
Ταχυδρομικοί Κώδικες

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Αεροδρόμια / AIRPORTS
Λιμεναρχεία
Σταθμοί Κ.Τ.Ε.Λ.
Σταθμοί Ο.Σ.Ε.
Ραδιοταξί - Ταξί
Κωδικοί Κλήσης (Ελλάδας & Διεθνείς)
3,4,5 ψηφια, 800..., 801... τηλέφωνα

Σχολές - Φροντιστήρια - Ιδιαίτερα Μαθήματα

Δημοτικό - Γυμνάσιο - Λύκειο
Μαθήματα Σχολών Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.
Μαθήματα σχετικά με Η/Υ
Ελεύθερο - Γραμμικό Σχέδιο
Ξένες Γλώσσες
Μουσική - Χορός

Έχετε πρόβλημα με ... / Ψάχνετε ...

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης - Ενεργειακοί Επιθεωρητές